هند از بحران‌آفرینی در کشمیر به دنبال چیست؟

تصویری بین‌الملل

در یک اقدام غیرمنتظره دولت هند ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند را که به ایالت‌های جامو و کشمیر نوعی خودمختاری اعطا می‌کرد، ‌لغو کرد و سنگ بنای تنشی جدید را با همسایه‌ هسته‌ای‌اش پاکستان بنا گذاشت.

احتمالات پیش روی آمریکا

تصویری بین‌الملل

خروج سریالی ترامپ از معاهدات بین‌المللی در حال تبدیل به یک مصیبت بزرگ برای آمریکاست. این تنها بین ایران و آمریکا نیست.

ظهور داعش مسیحی

تصویری بین‌الملل

گویا راست‌گرایی مانند طوفانی‌ پیش‌رونده در حال فتح یک‌به‌یک سنگرهایی در اروپا می‌باشد. گرایشی که شاید محصول سال‌ها تبلیغات اسلام‌هراسانه و شرق‌ستیزانه دستگاه‌های تبلیغاتی و کرسی‌های سیاسی کشورهای غربی بود امروز بلای جان همان دول غربی شده است.