مستند ۴۰ دقیقه ای (نسخه کامل مستند و طولانی تر از آنچه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد) گادفادر تولید تابستان و پاییز ۱۳۹۸ می‌کوشد تا از دریچه موشکافی در یک پرونده شهری به مشکل تعیین  کاربری اراضی شهری توسط کمیسیون ماده ۵ بپردازد. این پرونده مربوط به پروژه معظم کوهسر در انتهای بلوار هاشمیه مشهد می شود که حتی در زمان ساخت مستند دارای پرونده قضایی بود و عواملش تحت پیگیرد و بررسی قضایی. کار اما بدینجا ختم نمی‌شود و قرار است ادامه و اصل ماجرا در قسمت‌های بعدی مستند گادفادر بررسی شوند.


دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است
ارسال دیدگاه